• Autogiro

  • 12 månader
   299 kr/mån
  • 12 månader Specialavtal
   259 kr/mån

   (gäller Vindelns kommun, Region Väserbotten, Indexator, Cranab och Rototilt).
  • Senior fyllt 60 år (ingen bindningstid)  
   189 kr/mån
  • **Familjekort
   159 kr/mån

   (ungdom med tränande och betalande förälder

  Faktura/Direktbetalning

  • 12 månader
   3588 kr
  • 12 månader (specialavtal, se ovan)
   3108 kr
  • 6 månader 
   2029 kr
  • 3 månader  
   1229 kr
  • 3 månader Ungdomskort (15-17 år)
   950 kr
  • 1 månad
   499 kr
  • 1 veckas kort
   299 kr
  • 10-kort (giltigt 6 månader)
   1189 kr

  Övrigt

  • Endagskort
   125 kr
  • Startavgift*
   199 kr
  • Frysavgift***
   150 kr

  *Startavgift tillkommer för autogiro och avser träning fram till första dragning från autogirokontot. Vid onlineköp med betalningssätt autogiro, betalar du startavgift samt första månaden.

  **Familjekort. Vid en betalande vuxen blir priset per ungdom 159 kr/ månad i stället för 225 kr. Villkor 12 månaders bindningstid gäller för både ungdom och vuxen. Ungdom och vuxen ska vara skrivna på samma adress.

  ***Du kan frysa ett 12 månaders medlemskap vid ett tillfälle per år, 1-3 månader sammanhängande. Frysning med start innevarande månad måste meddelas din träningsanläggning senast den 15:e i månaden.

  En betalperiod och frysperiod är från 27:e i en månad till den 26:e i månaden efter.

  30 dagars uppsägningstid efter bindningstidens slut på samtliga autogiroavtal, om inget annat anges. Sista dragning sker den 27:e i samma månad som uppsägningen görs och du har tillgång till gymmet till den 26:e i månaden efter.

  Bindningstiden räknas från första autogirodragning, dvs. första dragning som sker för tecknat avtal (6 eller 12 månader). Startavgift och frysningsperiod ingår ej i bindningstiden.

  Åldersgräns 15 år.

 • Köp ditt träningskort online

  Välj abonnemang, betala direkt eller med autogiro.