• Autogiro

  • 12 månader
   229 kr/mån
  • Ungdom (13-14 år, ingen bindningstid)
   199 kr/mån
  • Senior (fyllt 60 år, ingen bindningstid)
   199 kr/mån

  Faktura/Direktbetalning

  • 12 månader
   2748 kr
  • 12 månader Senior (fyllt 60 år)
   2388 kr
  • 6 månader
   1790 kr
  • 6 månader Senior (fyllt 60 år)
   1194 kr
  • 6 månader Ungdomskort (13-14 år)
   1194  kr
  • 3 månader
   1100 kr
  • 1 månad
   429 kr

  Övrigt

  • 10-kort (giltigt 6 månader)
   800 kr
  • Endagskort
   100 kr
  • Startavgift*
   150 kr
  • Frysavgift**
   100 kr

  Köpvillkor    Medlemsvillkor 

  * Startavgift tillkommer för autogiro och avser träning fram till första dragning från autogirokontot. Vid onlineköp med betalningssätt autogiro, betalar du startavgift samt första månaden.

  **Du kan frysa ett 12 månaders medlemskap vid ett tillfälle per år, 1-3 månader sammanhängande. Frysning med start innevarande månad måste meddelas din träningsanläggning senast den 15:e i månaden.

  En betalperiod och frysperiod är från 27:e i en månad till den 26:e i månaden efter.

  30 dagars uppsägningstid efter bindningstidens slut på samtliga autogiroavtal, om inget annat anges. Sista dragning sker den 27:e i samma månad som uppsägningen görs och du har tillgång till gymmet till den 26:e i månaden efter.

  Bindningstiden räknas från första autogirodragning, dvs. första dragning som sker för tecknat avtal (6 eller 12 månader). Startavgift och frysningsperiod ingår ej i bindningstiden.

  Åldersgräns 15 år.