Välkommen
 Träna för 199 SEK/mån

    Träna 2 veckor för 149 SEK

     Öppet alla dagar 06.00 - 24.00


 Welcome
 Train for 199 SEK/month

    Train 2 weeks for 149 SEK

     Open every day 06.00 - 24.00


Teckna medlemskort

Du kan välja att teckna medlemsskap månadsvis eller för 2 veckor.         

Träningskort 1 månad = 199 SEK/mån  
Träningskort 2 veckor = 149 SEK  
Om du inte varit medlem tidigare så hämtar du ut din tagg för inpassering i receptionen under deras öppettider.
Om du har varit medlem tidigare fungerar din tagg direkt. Välkommen!  


Sign up for membership

You can choose to sign up for membership monthly or for 2 weeks.   

Training card 1 month = 199 SEK/month
Training card 2 weeks = 149 SEK
If you have not been a member before, you will pick up your tag for entry at the reception during their opening hours.
If you have been a member before, your tag works immediately. Welcome!

 
 • Gym

 • Ski Erg

 • Cyklar

 • Löpband

 • Airdyne/Assault Bike

 • Trappmaskin

 • Rodd

 • Fria vikter 

 • Crosstrainer

 • Funktionell yta

 • Fri parkering