• Autogiro

  • 12 månader
   279 kr/mån
  • 6 månader
   365 kr/mån
  • Senior (fyllt 60 år, ingen bindningstid) 
   195 kr/mån

  Faktura/Direktbetalning

  • 12 månader
   3348 kr
  • 12 månader Senior (fyllt 60 år)
   2340 kr
  • 6 månader
   2190 kr
  • 6 månaders Ungdomskort (15-17år)
   1850 kr
  • 3 månader
   1392 kr
  • 3 månaders Ungdomskort (15-17år)
   1183 kr
  • 1 månad
   636 kr

  Övrigt

  • Endagskort (kan ej köpas under renoveringen av simhallen)
   125 kr
  • Startavgift*
   199 kr
  • Frysavgift**
   110 kr  *Startavgift tillkommer för autogiro och avser träning fram till första dragning från autogirokontot.

  **Du kan frysa ett 12 månaders medlemskap vid ett tillfälle per år, 1-3 månader sammanhängande. Frysning med start innevarande månad måste meddelas din träningsanläggning senast den 15:e i månaden.

  En betalperiod och frysperiod är från 27:e i en månad till den 26:e i månaden efter.

  30 dagars uppsägningstid efter bindningstidens slut på samtliga autogiroavtal, om inget annat anges. Sista dragning sker den 27:e i samma månad som uppsägningen görs och du har tillgång till gymmet till den 26:e i månaden efter.

  Bindningstiden räknas från första autogirodragning, dvs. första dragning som sker för tecknat avtal (6 eller 12 månader). Startavgift och frysningsperiod ingår ej i bindningstiden.

  Åldersgräns 15 år.